PHU ALAMA Preparaty do skór  i tkanin
do kasy suma: 0,00 zł

  Masz pytanie? Zadzwoń 0-509 043 936  

REGULAMIN

Regulamin Sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.czyszczenieskory.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALAMA

Kowale, ul. Zeusa 1/4

80-180 Gdańsk

NIP 7642526109

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Regon 388350966

Rachunek bankowy : ING Bank Śląski    53 1050 1764 1000 0097 3829 2276

tel. 509043936 w godz 9.00-16.00 (poniedziałek-piątek) mail biuro@alama.com.pl

Słownik pojęć

Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALAMA Cezary Głodek

 

 

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną www.czyszczenieskory.pl

Klient - Każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.

Towar - artykuł dostępny w sprzedaży na który można złożyć zamówienie.

Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklep

Postanowienia ogólne

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.9 ustawy z dnia 18lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002r Nr144, poz1204 z późn.zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.Klient może kontaktować się ze Sklepem, a Sklep z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@alama.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 509 043 936, lub też pisemnie listem na adres PHU ALAMA ul.Staropolska 53/5, 80-180 Kowale. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zwierają 23%podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów tylko na terenie Polski. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są nowe, zawierają minimum dwuletni termin przydatności i są wolne od wad. Publikowany cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66par.1Kodeksu Cywilego. Klient wraz z Towarem otrzymuje zawsze paragon lub na życzenie fakturę VAT, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

Składanie zamówień

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie zamówień poprzez wypełnienie formularza w Sklepie. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem zamówienia. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez kliknięcie "Dodaj do koszyka", a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami, aż do kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "Potwierdzam Zamówienie". Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy, list elektroniczny z treścią zamówienia. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b) w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone Zamówienie.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (poniedziałek-piątek 9,00-16.00), a składane w soboty, niedzielę i święta są przyjmowane do realizacji pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski 53 1050 1764 1000 0097 3829 2276
  • gotówką za pobraniem przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.
  • Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i Zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia.
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostawa

Informacje o kosztach dostawy są uwidocznione podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone przez Klienta. Dostawa Towaru odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, In Post oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej (pocztą wysyłane są Towary w terminie i na warunkach określonych przez Pocztę Polską). Jeżeli wartość zamówionego towaru przekracza 250zł brutto, koszt przesyłki przechodzi na Sprzedawcę. W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo sprawdzić stan i zawartość paczki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania oraz stan taśm zabezpieczających. Towar za pobraniem nie będzie wysyłany na adres tymczasowy np: targi. W przypadku ewentualnego przedłużania się terminu dostawy, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

Termin realizacji zamówienia:

  • Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-4 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszym sklepem.
  • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na podany adres: PHU ALAMA, ul.Staropolska 53/5, 80-180 Kowale. Na zwrot towaru klient ma 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru-przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

3. W przypadku odstąpienia Państwa od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru-przesyłki zwrotnej, które ponosi Klient po zgłoszeniu odstąpienia od umowy oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ,że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie (w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać ze stopki „Formularz odstąpienia od umowy”.

Formularz odstąpienia od umowy można przesłać do nas za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@alama.com.pl; lub tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: PHU Alama ul.Staropolska 53/5, 80-180 Kowale.

5. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
b) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
c) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
d) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lu ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
e) umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
f) umowy w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
g) umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
h) umowy o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.i) umowy zawartej na aukcji publicznej.

Polityka prywatości

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALAMA Cezary Głodek, Kowale, ul.Zeusa 1/4, 80-180 Gdańsk

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka)

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze , zwierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak: Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firma kurierska GLS, Poczta Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie newslettera w każdej chwili ("wymówienie" lub "rezygnacja z newslettera"),wysyłając do naszego sklepu maila.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: PHU ALAMA , Kowale ul. Staropolska 53/5, 80-180 Gdańsk, bądź telefonicznie pod numerem 509043936

Platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.czyszczenieskory.pl Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlenie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl